نام: قاسم
نام خانوادگی: رودبارانی
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس - مدیریت آموزشی از اراک در سال1383 اخذ مدرک لیسانس - مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه مازندران در سال1373
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: احمدی نسب
تحصیلات: اخذ مدرک ریاضی
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجید
نام خانوادگی: اسلامی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد - ریاضی محض
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: اوسطی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حسین
نام خانوادگی: بابایی نیا
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد - علوم قرآنی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سعید
نام خانوادگی: بخشنده
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سید صدرالدین
نام خانوادگی: جنید
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد ادبیات عرب
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: داود
نام خانوادگی: خاکی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جواد
نام خانوادگی: راستین فر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: رفیعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: احمد
نام خانوادگی: سعادتی نواز
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی - دبیری ادبیات فارسی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: سماعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: خالقعلی
نام خانوادگی: شاملو
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد - جغرافیا
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: شرفی
تحصیلات: اخذ مدرک زبان و ادبیات فارسی - کارشناسی ارشد
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: شهبازی
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس علوم تربیتی - تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
ساعت های حضور در مدرسه
نام: قاسم
نام خانوادگی: صالحی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسیارشد - ادبیات فارسی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجتبی
نام خانوادگی: صالحی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: عسگری
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد فیزیک
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: غریب
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: احسان
نام خانوادگی: غفوری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: غفور
نام خانوادگی: غفوری
سمت: مشاور
نام: مجتبی
نام خانوادگی: فرداد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود
نام خانوادگی: قاسمخانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی اصغر
نام خانوادگی: ماستری
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس شیمی - فیزیک
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محسن
نام خانوادگی: محمدی انجدانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهرداد
نام خانوادگی: مروارید
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مسعود
نام خانوادگی: مشیدی
تحصیلات: اخذ مدرک فوق لیسانس زبانشناسی از دانشگاه تهران در سال83
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: خدابخش
نام خانوادگی: مقصودی
تحصیلات: اخذ مدرک فیزیک - کارشناسی ارشد از دانشگاه اراک در سال80
ساعت های حضور در مدرسه
نام: پیمان
نام خانوادگی: مهرافروز
سمت: مربی پرورشی
نام: مرتضی
نام خانوادگی: نجاتی
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد الهیات
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجید
نام خانوادگی: واشه
تحصیلات: اخذ مدرک لیسانس تربیت بدنی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: ورمزیاری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: پاک نژاد
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناسی ارشد بیوشیمی از دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: کامیارپور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حبیب الله
نام خانوادگی: کی احمدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

علامه حلی ناحیه یک اراک
33121450,33121451
اراک - خیابان شهید شیرودی - جنب بیمارستان راه آهن، فرعی بهداری - دبیرستان علامه حلی یک ( حاج حسین ترابی )
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.