نام: علی
نام خانوادگی: احمدی نسب
سمت: دبیر ریاضی
بیوگرافی
نام: حسین
نام خانوادگی: اسدی نژاد
سمت: دبیر آمادگی دفاعی
نام: مجید
نام خانوادگی: اسلامی
سمت: دبیر ریاضی
بیوگرافی
نام: حسین
نام خانوادگی: بابایی نیا
سمت: دبیر دین و زندگی،قرآن
نام: محمود
نام خانوادگی: بهروزیان
سمت: دبیر ریاضی
نام: امیر
نام خانوادگی: جاویدی
سمت: دبیر فیزیک
بیوگرافی
نام: عقیل
نام خانوادگی: جعفر خانی
سمت: دبیر زبان انگلیسی
بیوگرافی
نام: سید صدرالدین
نام خانوادگی: جنید
سمت: دبیر عربی
بیوگرافی
نام: احمدرضا
نام خانوادگی: خسروی
سمت: دبیر ریاضی
نام: پرویز
نام خانوادگی: رحمتی
سمت: دبیر زیست شناسی
بیوگرافی
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: رفیعی
سمت: دبیر زیست شناسی
نام: احمد
نام خانوادگی: سعادتی نواز
سمت: دبیر ادبیات و زبان فارسی
نام: خالقعلی
نام خانوادگی: شاملو
سمت: دبیر جغرافیا
بیوگرافی
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: شرفی
سمت: دبیر ادبیات و زبان فارسی
نام: محمد
نام خانوادگی: شهبازی
سمت: دبیر تاریخ
نام: حسن
نام خانوادگی: شوقی
سمت: دبیر ریاضی
نام: علی
نام خانوادگی: صادقی شهباز
سمت: دبیر ادبیات و زبان فارسی
نام: قاسم
نام خانوادگی: صالحی
سمت: دبیر ادبیات و زبان فارسی
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: عسگری
سمت: دبیر فیزیک
بیوگرافی
نام: احسان
نام خانوادگی: غفوری
سمت: دبیر شیمی
نام: غفور
نام خانوادگی: غفوری
سمت: مشاور
نام: علی اصغر
نام خانوادگی: ماستری
سمت: دبیر شیمی
نام: مسعود
نام خانوادگی: مشیدی
سمت: دبیر زبان انگلیسی
بیوگرافی
نام: خدابخش
نام خانوادگی: مقصودی
سمت: دبیر فیزیک
نام: پیمان
نام خانوادگی: مهرافروز
سمت: مربی پرورشی
نام: محسن
نام خانوادگی: میرصادقی
سمت: دبیر ادبیات و زبان فارسی
نام: مرتضی
نام خانوادگی: نجاتی
سمت: دبیر دین و زندگی،قرآن
نام: مجید
نام خانوادگی: واشه
سمت: دبیر ورزش
نام: محمد
نام خانوادگی: پاک نژاد
سمت: دبیر شیمی
بیوگرافی
نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: گنجی
سمت: دبیر فیزیک
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

علامه حلی ناحیه یک اراک
33121450,33121451
اراک - خیابان شهید شیرودی - جنب بیمارستان راه آهن، فرعی بهداری - دبیرستان علامه حلی یک ( حاج حسین ترابی )
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.